Servicii

Serviciile noastre:

1. Lucrari de constructii drumuri si poduri:
 • Lucrari de terasamente drumuri si platforme
 • Lucrari de asfaltare drumuri si platforme
2. Lucrari de instalatii hidroedilitare:
 • Instalatii de alimentare cu apa
 • Instalatii de canalizare si statii epurare ape uzate
3. Lucrari de constructii hidrotehnice:
 • Lucrari de regularizare albie
 • Lucrari de aparari de maluri cu gabioane si ziduri de sprijin din beton
 • Lucrari de indiguire
4. Lucrari de constructii civile:
 • Constructii hale industriale
 • Constructii locuinte
 • Reabilitari
5. Lucrari de amenajari piscicole:
 • Amenajari iazuri piscicole de agrement